Mix-Bet Beton

Beton – co to jest?

Beton, czyli kompozyt uzyskany z cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków to jeden z najtrwalszych oraz najtwardszych materiałów. Nie bez powodu jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów we współczesnym budownictwie. Na jego nie tylko jakość ale i rodzaj, wpływają składniki wykorzystywane do przygotowania mieszanki oraz ich wzajemne proporcje. 

 

Obecna w składzie betonu woda pozwala na uzyskanie pożądanej konsystencji wyrobu. Wypełniacze natomiast nadają mu odpowiednie właściwości. Dodawanym kruszywem jest najczęściej piasek lub żwir, którego średnice ziaren dobierane są w zależności od pożądanych cech betonu

 

Wymieszane ze sobą składniki, których stan umożliwia dalsze zagęszczenie, stają się mieszanką betonową. Po stwardnieniu oraz osiągnięciu pożądanego poziomu wytrzymałości na ściskanie, mieszanka staje się betonem stwardniałym. Wytrzymałość na ściskanie, czyli klasa betonu, określa wielkość naprężeń ściskających, jakie może on przenieść. Jest to jednocześnie najważniejsza cecha betonu

 

Warto wspomnieć o samym oznaczeniu klas betonu. Opierają się one na gęstości pozornej. Zgodnie z normami europejskimi, klasa betonu opisywana jest literą „C” oraz dwoma oddzielonymi liczbami. Na przykładzie betonu C16/20 – litera C to skrót od angielskiego „compressive strength”, czyli wytrzymałość betonu na ściskanie, „16” to wartość wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na walcach (na walcach oznacza się wytrzymałość na przykład w Wielkiej Brytanii i Francji), „20” to wartość wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach sześciennych (stosowane w Polsce oraz w Niemczech).

Rodzaje betonu.

Beton klasyfikować można ze względu na ciężar objętościowy. Wyróżnia się trzy rodzaje betonu: ciężki, zwykły oraz lekki. Ciężar objętościowy betonu ciężkiego wynosi powyżej 2600 kg/m3. W jego składzie obecne są specjalne kruszywa – manganowe lub stalowe. 


Beton zwykły może mieć ciężar objętościowy od 2000 do 2200 kg/m3 lub od 2200 do 2600 kg/m3. Cięższy z nich powstaje z mieszanki kruszyw naturalnych i łamanych – piasku z kamieniem bazaltowym lub żwirem. Lżejszy beton wykonywany natomiast jest przy użyciu kruszyw porowatych – keramzytu. Beton lekki posiada ciężar objętościowy od 800 do 2000 kg/m3. 


To jednakże nie jedyny podział betonu. Jego właściwości zależą bowiem przede wszystkim od jego składu oraz proporcji. Wyróżnić zatem można między innymi beton stemplowany, beton samozagęszczalny, beton siarkowy oraz beton suchy. Beton stemplowany może imitować inne materiały. Beton samozagęszczalny zagęszcza się pod wpływem swojej masy. Beton siarkowy odporny jest na kwasy, a suchy posiada znikome ślady wody w składzie. Wszystkie z wymienionych betonów zaliczają się do betonów płynnych. 


To jednakże nie jedyny podział na rodzaje betonu. Podzielić go można również ze względu na metodę zagęszczania. Wyróżnić zatem można beton próżniowy, natryskowy, wirowany oraz wałowany. Mieszanki betonowe natomiast, czyli beton cementowy przed związaniem i stwardnieniem, rozróżnia się na zamawiany w betoniarni beton towarowy oraz architektoniczny – wytwarzany samodzielnie.

Więcej wpisów:

Bez kategorii

Beton architektoniczny Poznań

Odkryj zalety betonu architektonicznego w Mixbet Poznań. Twórz niebanalne projekty z Mixbet – liderem w betonie architektonicznym. 🏗️ #BetonPoznań

Bez kategorii

Wytwórnia betonu Poznań

Betoniarnia Mixbet Poznań – tworzymy wyjątkowy beton. Nasza wytwórnia oferuje jakość i innowację. Postaw na solidność i doświadczenie!