Beton Poznań, Obroniki, Swarzędz
Dostarczamy najlepszy beton towarowy, konstrukcyjny, drogowy, architektoniczny oraz styrobeton.

Beton oferta

Beton architektoniczny

Beton architektoniczny jest mieszanką, przeznaczoną do tworzenia eksponowanych elementów konstrukcji, w celu uzyskania lepszego efektu.

Betony drogowe

Beton drogowy wykorzystywany jest przy budowie dróg ze względu na wysoką odporność na warunki atmosferyczne specjalne domieszki zapewniają trwałość.

Beton towarowy

Beton towarowy jest to stwardniała mieszanka cementu, kruszywa, wody i domieszek. Jako producent posiadamy flotę przewozową.

Styrobeton

Mieszanka cementowo-styropianowa to nowoczesny produkt termoizolacyjny. W którego skład wchodzi woda, granulat styropianowy, cement oraz specjalny dodatek

Beton

Beton – jest to tworzywo otrzymywane poprzez zmieszanie kruszywa ze spoiwem, w wyniku zachodzących reakcji fizykochemicznych tworzy litą bryłę. Wypełniaczem mogą być między innymi żwiry. Spoiwo może być organiczne oraz  nieorganiczne. W normalnym betonie wypełniaczem jest żwir, natomiast spoiwem cement zmieszany z wodą. W zależności od tego do czego beton będzie wykorzystywany –  dodaje się do podstawowych składników dodatki.

Wytwórnia Betonu Mix-Bet Beton Sp. z o.o.
62-020 Rabowice ul. Średzka 2a 
NIP: 7773305314

Strony www, pozycjonowanie Ad-Site